Quạt khác

 • Quạt Lửng Điện Cơ 91 QR-THA

  0 trên 5

  Tầnsố: 50Hz.

  Sải cánh: 400mm.

  Lưu lượng gió: 56,5m³/min.

  Hệ số hiệu suất năng lượng: 1,28.

  Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5.

  Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4265 – 1994; TCVN 5699-1:2010; TCVN 5699-2-80:2007.

  430,000