Bình nước nóng Picenza

 • -25%
  Bình nước nóng Picenza 10L S10E Titanium

  Bình nước nóng Picenza 10L S10E Titanium

  0 trên 5

  Model: S10E
  Dung tích bình: 10 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  1,990,000 1,500,000
 • -27%
  Bình nước nóng Picenza 15L S15 TITANIUM

  Bình nước nóng Picenza 15L S15 TITANIUM

  0 trên 5

  Model: S15
  Dung tích bình: 15 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  1,990,000 1,450,000
 • -27%
  Bình nước nóng Picenza 15L S15E Titanium

  Bình nước nóng Picenza 15L S15E Titanium

  0 trên 5

  Model: S15E
  Dung tích bình: 15 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,190,000 1,600,000
 • -27%
  Bình nước nóng Picenza 15L S15EX Titanium

  Bình nước nóng Picenza 15L S15EX Titanium

  0 trên 5

  Model: S15EX
  Dung tích bình: 15 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Chức năng chống giật
  Van xả cặn
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,590,000 1,900,000
 • -25%
  Bình nước nóng Picenza 20L S20 TITANIUM

  Bình nước nóng Picenza 20L S20 TITANIUM

  0 trên 5

  Model: S20
  Dung tích bình: 20 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,190,000 1,650,000
 • -24%
  Bình nước nóng Picenza 20L S20E Titanium

  Bình nước nóng Picenza 20L S20E Titanium

  0 trên 5

  Model: S20E
  Dung tích bình: 20 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,490,000 1,900,000
 • -28%
  Bình nước nóng Picenza 30L S30 TITANIUM

  Bình nước nóng Picenza 30L S30 TITANIUM

  0 trên 5

  Model: S30
  Dung tích bình: 30 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,490,000 1,800,000
 • -21%
  Bình nước nóng Picenza 30L S30E Titanium

  Bình nước nóng Picenza 30L S30E Titanium

  0 trên 5

  Model: S30E
  Dung tích bình: 30 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,590,000 2,050,000
 • -20%
  Bình nước nóng Picenza 40L S40E Titanium

  Bình nước nóng Picenza 40L S40E Titanium

  0 trên 5

  Model: S30E
  Dung tích bình: 40 lít
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,990,000 2,400,000
 • -21%
  Bình nước nóng Picenza N20ED 20L Titanium

  Bình nước nóng Picenza N20ED 20L Titanium

  0 trên 5

  Model: N20ED
  Dung tích bình: 20 lít
  Loại bình: bình ngang
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Chức năng chống giật
  Van xả cặn
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,590,000 2,050,000
 • -11%
  Bình nước nóng Picenza N30E2 30L Titanium

  Bình nước nóng Picenza N30E2 30L Titanium

  0 trên 5

  Model: N30E2
  Dung tích bình: 30 lít
  Loại bình: bình ngang
  Chất liệu Titanium
  Lựa chọn 3 công suất linh hoạt 1000W – 1500W – 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Chức năng chống giật
  Van xả cặn
  Áp lực: 80 N/cm2
  Giơ le chống cháy khô tăng tính an toàn
  2 Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,899,000 2,590,000
 • -18%
  Bình nước nóng Picenza N30ED 30L Titanium

  Bình nước nóng Picenza N30ED 30L Titanium

  0 trên 5

  Model: N30ED
  Dung tích bình: 30 lít
  Loại bình: bình ngang
  Chất liệu Titanium
  Công suất: 2500W
  Bình chứa bằng Inox
  Chống rò điện liền dây
  Chức năng chống giật
  Van xả cặn
  Thanh đốt siêu bền giải phóng 100% năng lượng
  Công nghệ sản xuất: Italia
  Sản xuất tại Việt Nam
  Bảo hành: 7 năm

  2,690,000 2,200,000